گزارش

  بسمه تعالی طرحی که در روستای کمار سفلی در حال اجراست انتقال اب فاضلاب و اب باران به بیرون از روستا می باشد این طرح خیلی مدتها قبل باید صورت می گرفت ولی با همت رئیس شورای اسلامی روستا حاج اقا حسین زینی این اتفاق صورت گرفته است .گزارش ...

ادامه نوشته »